Minea & Asociatii

Nimeni nu se poate prevala de necunoasterea legii!

Credem că profesia de avocat este o profesie nobilă şi că trebuie practicată ca atare pentru a nu fi deturnată de la rolul ei social, credem că lucrul cel mai de preţ în relaţia dintre avocat şi client este încrederea reciprocă şi confidenţialitatea, iar avocatul urmează să îşi desfăşoare activitatea numai cu respectarea strictă a deontologiei profesionale a legii şi strict în interesul clientului.

Singura noastra preocupare consta în a va oferi servicii profesionale personalizate si o viziune globala asupra ansamblului de probleme de ordin juridic care pot surveni pentru dumneavoastra

Filozofia “Minea & Asociatii“

• Dezvoltarea de relaţii durabile în timp cu clienţii, bazate pe încredere reciprocă şi onestitate, dezvoltarea societăţii împreună cu dezvoltarea clienţilor săi

• Specializarea permanentă a membrilor şi prestarea de servicii de înaltă ţinută profesională

• Eficientizarea permanentă a activităţii prin aplicarea în activitatea acesteia a cunoştinţelor moderne de management organizaţional şi al resurselor umane

• Implicarea în problemele sociale şi dinamica comunităţii, preocuparea şi acordarea de sprijin organizaţiilor nonguvernamentale, cu precădere ale celor care au ca scop dezvoltarea durabilă a unor relaţii sociale bazate pe respectul deplin al drepturilor omului şi al proprietăţii fără nici o discriminare între persoane

Oricare ar fi domeniul de interventie, echipa noastra se implica în gestiunea dosarelor prin însotirea dumneavoastra în toate demersurile, instaurându-se astfel un parteneriat privilegiat, bazat pe o relatie de încredere reciproca.