Minea & Asociatii

Servicii

Domenii de activitate

“Minea & Asociatii SCA“ ofera clientilor sai servicii juridice in cele mai importante domenii ale dreptului avand ca scop final permanenta protectie a drepturilor si intereselor acestora in contextul unei deosebite complexitati a mediului de afaceri si sistemului legislativ.


• Comercial

“Minea & Asociatii SCA“ are experienta si resursele necesare pentru a acorda clientilor sai consultanta si asistenta juridica in vederea elaborarii, negocierii si executarii unei largi varietati de contracte precum cele de furnizare servicii, distributie, leasing financiar si operational, agentie, asociere in participatiune, consultanta, etc.
Scopul nostru este sa obtinem garantii ferme de executare a obligatiilor din partea cocontractantilor pentru ca afacerea clientilor nostri sa nu sufere din cauza eventualei nerespectari a angajamentelor acestora. Din acest motiv, inainte de incheierea oricarui contract, efectuam toate demersurile necesare pentru a ne asigura de bunul-renume si, mai important, de solvabilitatea potentialilor parteneri ai clientilor nostri.

• Corporativ

Echipa noastra supravegheaza si ofera consultanta in privinta infiintarii si transformarii companiilor, indiferent de forma de societate comerciala aleasa si asigura elaborarea statutelor acestora precum si verificarea respectarii lor in desfasurarea activitatilor comerciale.
De asemenea, depunem toate eforturile sa asiguram conformarea clientilor nostri la dispozitiile legale privind evidentele societatii, convocarea si desfasurarea adunarilor actionarilor sau asociatilor, dar si in privinta transferurilor de actiuni sau parti sociale sau numirii si revocarii conducerii companiilor.

• Fiscal

Avocatii nostri va pot oferi solutii legale privind maximizarea investitiilor si diminuarea taxelor aferente societatilor comerciale, asigurandu-va consultanta in ceea ce priveste TVA-ul, impozitul pe profit si venit, noile impozite pe tranzactii imobiliare si pe capital, dar si in privinta controalelor financiare si litigiilor cu autoritatile fiscale; de asemenea, oferim asistenta si in cazul dosarelor instrumentate de Curtea de Conturi.

• Achizitii publice

Oferim clientilor nostri asistenta privind incheierea si executarea contractelor de achizitii publice, inclusiv consultanta referitoare la eligibilitatea acestora, la redactarea documentatiei si a ofertei, reprezentare in fata institutiilor statului implicate in proces precum si exercitarea cailor de atac prevazute de lege, in situatia unei solutii nefavorabile.

• Administrativ

Ne asistam clientii in raporturile acestora cu autoritatile locale si centrale si, atunci cand interesele acestora sunt lezate printr-un act al puterii executive, ne ocupam de redactarea si sustinerea actiunilor in contencios administrativ.

• Proprietate intelectuala

Clientii nostri pot beneficia de consultanta juridica in probleme legate de inscrierea marcilor si inventiilor la OSIM, precum si de asistenta si reprezentare in cadrul procedurilor contencioase desfasurate in fata acestei institutii.
De asemenea, suntem in masura sa oferim asistenta calificata in probleme legate de drepturile patrimoniale si nepatrimoniale de autor si in domeniul software-ului si al aplicatiilor pe Internet.

• Raporturi de munca

“Minea & Asociatii SCA“ ofera consultanta companiilor in privinta tuturor aspectelor referitoare la raporturile de munca, inclusiv incheierea contractelor individuale si colective de munca, supravegherea executarii acestora, constatarea si sanctionarea abaterilor disciplinare, redactarea de clauze de loialitate, de neconcurenta sau de confidentialitate, dar si concedierea individuala sau colectiva a angajatilor.
Suntem in masura sa ne asistam sau sa ne reprezentam clientii in fata instantelor de judecata in situatia aparitiei unor litigii de munca, fiind pe deplin familiarizati cu aceste proceduri speciale.

• Recuperare creante

Societatea noastra ofera clientilor sai solutii eficiente pentru recuperarea cat mai rapida a sumelor datorate de debitorii acestora, de la cele extrajudiciare (conciliere, mediere, compensari, etc.) si pana la executarea silita, recurgand la nevoie si la procedurile urgente in fata instantei de judecata.

• Proprietate imobiliara

Ne asistam clientii in domeniul imobiliar, in ceea ce priveste transferurile de proprietate, concesionari, inchirieri si subinchirieri, arendare, etc., luand asupra noastra verificarea situatiei juridice a imobilelor, redactarea contractelor, asistarea in fata autoritatilor publice si a birourilor notariale, precum si efectuarea operatiunilor de cadastru si publicitate imobiliara.

• Infractionalitate economica

Acordam consultanta si asiguram asistenta juridica si reprezentarea persoanelor vatamate prin savarsirea unor fapte cu caracter penal privind raporturile comerciale, precum infractiunile de inselaciune, delapidare, bancruta frauduloasa, abuzul creditului companiei sau in legatura cu emiterea si tranzactionarea pe piata a actiunilor.

• Arbitraj, mediere si conciliere

Pentru a evita birocratia si intarzierile inutile asociate proceselor, ne incurajam clientii sa apeleze la metode alternative de solutionare a litigiilor si suntem pregatiti sa negociem solutii favorabile acestora pe calea procedurii arbitrale, a medierii sau a concilierii.

• Litigii in instanta

Avem experienta si cunostintele necesare in materia dreptului procesual pentru a asigura o reprezentare cat mai eficienta a clientilor nostri in fata tuturor instantelor de judecata, in litigii civile, comerciale, administrative, fiscale, penale si de dreptul muncii si asigurarilor sociale.