PUBLICAȚII JURIDICE

CORONAVIRUS ȘI IMPREVIZIUNEA

Codul Civil reglementează impreviziunea în art. 1271, iar ca regulă, părțile sunt ținute să-și execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit excesiv de oneroasă, fie din cauza creșterii executării propriei prestații, fie din motivul scăderii valorii contraprestației. Prin excepție,


Modificări importante în legea societăţilor comerciale

Legea nr.223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr.31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 1018 din 2 noiembrie 2020. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi


Cumpărarea vechimii în muncă. Cum se poate realiza?

Măsura de a cumpăra vechime în muncă reprezintă o noutate pentru legislația noastră, dar care prezintă mult interes pentru persoanele care vor să acopere perioada în care nu au cotizat la sistemul de pensii. Astfel, persoanele interesate pot să semneze


Modificări ale Codului Muncii

Concilierea în relațiile de muncă De curând, legea oferă părților, posibilitatea de a recurge la conciliere, în cazul unui contract de muncă, în vederea soluționării neînțelegerilor, o soluție viabilă, mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât în cazul unui