Termeni și condiții

Informații legale

Art. 1. Accesul și utilizarea site-ului minea-lawoffice.ro sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și dispozițiilor aplicabile în România. Accesând și utilizând prezentul site, vă exprimați acordul și acceptați implicit, toate condițiile.

Art. 2. Site-ul și întreg conținutul acestuia sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al SCA MINEA & ASOCIAȚII sau al altor persoane, cu toate drepturile rezervate. Sunt interzise utilizarea Conținutului, imaginilor ori altor informații fără acordul, în scris, al proprietarului „Conținutului”.

Art. 3. Este interzisă copierea, folosirea, reproducerea, autorizarea, vânzarea Conținutului, în alt mod decât cel personal și necomercial, fără acordul în scris al minea-lawoffice.ro

Art. 4. Este strict interzis să folosiți acest site pentru a afișa sau transmite orice fel de conținut, imagini cu scopuri calomnioase, amenințătoare, înșelătoare ori abuzive, de harțuire, licențioase, vulgare, instigatoare. În acest sens, minea-lawoffice.ro va putea divulga autorităților în cauză, dacă se vor solicita acestui Site, informații referitoare la identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație/conținut/imagini pe sau prin intermediul Site-ului.

Art. 5. SCA MINEA & ASOCIAŢII se obliga să vă protejeze datele personale..
Informațiile cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon, adresa de e-mail, sexul, varsta, orice informaţie necesară pentru realizarea scopului site-ului societății MINEA & Asociații, cat și orice altă informație furnizată de client, care este prelucrată și introdusă in baza noastra de date.

Datele și informațiile furnizate de dumneavoastră pe acest site pot fi folosite și păstrate de site-ul nostrum și sunt prelucrate în scopul oferirii serviciilor juridice solicitate de și pentru a răspunde mesajelor transmise de dumneavoastră prin website, prin pagina „Contact”.

Informațiile înregistrate prin acest website sunt destinate exclusiv utilizării de către SCA MINEA & ASOCIAŢII și sunt confidențiale.

Art. 6. Utilizarea prezentului site se realizează pe răspunderea dvs. Site-ul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă afecteze computerul, tableta ori telefonul sau alte bunuri în urmă accesării sau utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text de pe acest site.

Art. 7. Răspunsul nostru la mesajul transmis de către dumneavoastră, are ca scop informarea și orientarea la modul general, fără să genereze o relație contractuală avocat-client și fără să creeze obligații reciproce între părți.

Art. 8. Site-ul nostru poate modifica ori poate șterge postările dumneavoastră, formulate în cadrul Site-ului, în cazul în care întrebările nu se referă la probleme legale ori formularea conține termeni nepotriviți.

Art. 9. Site-ul nostrum poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât minea-lawoffice.ro. Asemenea link-uri pot fi furnizate pentru a le folosi numai dacă veți considera oportun, nefiind răspunzători pentru conținutul sau alte condiții de confidențialitate acelor site-uri.

Art. 10. Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile Române.

Art. 11. De asemenea, Site-ul respectă dispozițiile Legii 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Statutului avocatului, scopul acestuia fiind de a informa utilizatorii asupra legislației din România precum și modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de lege în scopul apărării intereselor personale ori ale unei terțe persoane.

Art. 12. Orice modificări făcute conținutului site-ului și/sau termenilor și condițiilor de utilizare a acestui website vor fi publicate pe site, iar continuarea utilizarii website-ului, după orice modificare, se considera un acord expres și neechivoc din partea dumneavoastră.
Prezentul site se poate închide oricand, fără vreo notificare prealabilă și fără a fi raspunzatori de eventualele daune pe care vi le-am pricinui prin inchiderea prezentului website