Actele de stare civilă, cazierele precum și unele documente pentru registrul comerțului se vor putea elibera și avocatilor

septembrie 24, 2020

Conform Legii 208/2020, din data de 24.09.2020, avocații vor putea face 4 operațiuni noi, benefice mai ales pentru românii plecați în străinătate.

Legea 208/2020, care modifica atat acte din sfera stării civile, dar și în ceea ce privește Registrul Comerțului, dă posibilitatea avocaților, să vină și mai mult în sprijinul clienților și să obțină certificate de naștere, de căsătorie, de deces și alte asemenea, fără ca părțile pe care le reprezintă, să fie prezente.

Avocații vor putea cere și obține: certificate de naștere, de căsătorie și de deces, pe baza împuternicirii avocațiale.

Așadar, certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite
prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată.

Această nouă categorie de drepturi pe care le au la îndemână avocații este foarte importantă, având în vedere că, în practică, sunt întâlnite des situații în care clienții care locuiesc în afara țării, căsătoriți pe teritoriul României și care vor să divorțeze de un cetățean străin în România, ori au nevoie de duplicate după certificatul de căsătorie sunt împiedicate în rezolvarea demersurilor lor.

Pe baza împuternicirii avocațiale, avocații vor putea rezolva aceste probleme și astfel vor scuti mult timp pentru clienții pe care îi reprezintă și chiar îi vor ajuta la diminuarea costurilor.

Avocații vor putea să obțină cazierul judiciar al unei persoane, conform împuternicirii avocațiale

O altă noutate instituită prin legea nr.208/2020 se referă la cazierele judiciare.

Avocații vor putea atesta Specimenul de semnătură al administratorului, la Registrul Comerțului

Avocații vor putea atesta declarația privind beneficiarul real :

Termenul limită pentru depunerea Declarațiilor privind beneficiarul real ,la Registrul Comerțului, este data de 01 NOIEMBRIE 2020.

Astfel, articolul 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul
cuprins:

„(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.”