LITIGII ȘI ARBITRAJ

Asigurăm asistarea și reprezentarea clienților în cadrul litigiilor purtate în fața instanțelor judecătorești, în orice fază (fond, apel, recurs), a autorităților sau a instanțelor arbitrale. Accesul liber la justiție este o parte a dreptului la un proces echitabil.

Conform legislației internaționale și europene a drepturilor omului, noțiunea de acces la justiție obligă statele să garanteze oricărei persoane dreptul de a se adresa instanței – sau, în anumite circumstanțe, de a se adresa unui alt organism pentru soluționarea alternativă a litigiilor – pentru a obține o măsură reparatorie, în cazul în care se constată că drepturile persoanei au fost încălcate.

Accesul la justiție permite persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale. Acesta este un element important al statului de drept și include dreptul civil, penal și administrativ. Accesul la justiție este atât un proces, cât și un obiectiv și este esențial pentru persoanele care urmăresc să beneficieze de alte drepturi procesuale și de drept material.

Domeniile pot fi: litigii civile, inclusiv între profesioniști, litigii bancare, dreptul muncii, dreptul familiei, litigii societare, administrativ și fiscal, drept penal etc.

În primul rând, o analiză în detaliu a situației juridice, după care alegerea optimă a variantei de abordare, o coroborare a probelor și nu în ultimul rând, o pledoarie demnă de a convinge auditoriul.

Un proces poate implica costuri precum onorariul avocatului, taxe de timbru, expertize, taxele executorului judecătoresc etc, fiind explicate și detaliate încă de la început clientului pentru a-și putea face calculele potrivite.

Onorariul avocatului include studiul dosarului clientului, partea de research legislativ, practică judiciară, redactarea cererii de chemare în judecată, a adreselor la diverse instituții, formularea unui răspuns la întâmpinarea depusă de cealaltă parte, note de ședință, concluzii scrise, apel, recurs, deplasări în teritoriu etc, costurile variind în funcție de ceea ce dorește clientul să realizeze.

Onorariile pot fi fixe sau variabile, per dosar sau per termen de judecată. De asemenea, costurile pot fi aferente fazei de consultație sau pot merge până la obținerea unei hotărâri definitive, legalizarea acesteia și punerea în executare.

Un litigiu reprezintă un proces de durată, în funcție de complexitatea speței, de caracterul urgent sau mai puțin urgent al obiectului dedus judecății, de încărcătura instanței, iar șansele variază de la caz la caz, fiecare dosar având particularitățile sale.

Introducerea unei cereri de chemare în judecată este un prim pas spre rezolvarea problemei, iar toate eforturile se vor concentra spre reușită.

Sunt de acord cu Termeni și condițiile SCA MINEA & ASOCIAŢII și accept sa fiu contactat

Nu ezitați să ne contactați!

0722.359.716

Arii de practică

SCA MINEA & ASOCIAŢII oferă clienților săi servicii juridice în cele mai importante domenii ale dreptului, având ca scop, permanentă protecție a drepturilor și intereselor acestora, în contextul unei deosebite complexități a mediului de afaceri și sistemului legislativ.