Modificări ale Codului Muncii

septembrie 30, 2020

Concilierea în relațiile de muncă

De curând, legea oferă părților, posibilitatea de a recurge la conciliere, în cazul unui contract de muncă, în vederea soluționării neînțelegerilor, o soluție viabilă, mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât în cazul unui litigiu în fața instanței de judecată.

Concilierea a fost introdusă, în Codul muncii, prin Legea nr. 213/2020. Aceasta le permite părților dintr-un contract individual de muncă, să insereze o clauză de conciliere în contract (fie la momentul încheierii acestuia, fie pe parcursul executării lui), prin care să recurgă la un terț (avocat, expert în legislația muncii sau mediator specializat în legislația muncii), care să le ajute în soluționarea conflictului individual de muncă.

Părțile au dreptul să iși aleagă în mod liber consultantul extern

Astfel, oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de munca. Acesta va transmite celeilalte părți invitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă, iar data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației.

Procedura concilierii se va închide prin întocmirea unui proces-verbal, semnat de către părți și de către consultantul extern.

Soluții posibile:

  1.  încheierea unei înțelegeri între părți, în urma soluționării conflictului;
  2. constatarea de către consultantul extern a eșuării concilierii;
  3.  neprezentarea uneia dintre părți la data stabilită în invitație.

Avantajele concilierii: posibilitatea purtării unor discuții într-un climat favorabil dialogului, timp redus, costuri mici, păstrarea unor relații bune cu angajatul/angajatorul, rezolvarea problemei și continuarea activității.

În cazul în care vă aflați într-un conflict la locul de muncă, nu ezitați să ne contactați pentru a veni în sprijinul dvs.

De asemenea, o altă modificare prevede că viitorul angajat va putea alege să fie însoțit de un avocat, de un expert în legislația muncii sau de către un mediator specializat în legislația muncii, atunci când negociază, încheie sau are loc o modificare a contractului individual de muncă, astfel.

Până acum, Codul muncii nu specifica expres cine pot fi acele persoane care au dreptul să îl însoțească pe angajat și nici nu se arăta ce calitate profesională puteau avea.

De asemenea, Legea nr. 213/2020 mai prevede că părțile pot încheia un contract de confidențialitate, oricând pe parcursul desfășurării contractului de muncă, nu doar anterior de a-l încheia, așa cum era până acum. Importanța contractul de confidențialitate ar putea să își găsească aplicabilitatea mai ales în cazul unei cercetări disciplinare.

„Informațiile furnizate pe durata cercetării disciplinare ar putea conține date sensibile care fac referire la persoane, date care ar trebui protejate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, este necesară existența unui contract de confidențialitate cu privire la informațiile furnizate pe toată durata cercetării disciplinare”, scriau inițiatorii proiectului ce a devenit Legea nr. 213/2020, în expunerea de motive.