COVID-19

CORONAVIRUS ȘI IMPREVIZIUNEA

Codul Civil reglementează impreviziunea în art. 1271, iar ca regulă, părțile sunt ținute să-și execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit excesiv de oneroasă, fie din cauza creșterii executării propriei prestații, fie din motivul scăderii valorii contraprestației. Prin excepție,